Dirigenten Vår


Harald Stickler er vår dirigent og musikalske leder siden 2008.

Pianisten vår


Jon Sverre Riis er vår pianist, repetitør og arrangør siden 2008.

Kort om oss

Styret

Medlemmene

Historien

Kontakt

Repertoar