Styret i Sandefjords Sangforening 2020

      

Formann Agnar Kvalbein

Agnar er 64 år og medlem siden 2018. Han tilhører 2. tenorene.

30x20

Nestformann Svein I. Sørensen

Svein er 61 år og medlem siden 2015. Han tilhører 1.tenorene.

Kasserer Øyvind Moen

Øyvind blir 70 år og medlem siden 2016. Han tilhører 1.bassene.

 

300x200

Sekretær Jon Kåsin

Jon er 69 år og medlem siden 2009. Han tilhører 1.tenorene.

Styremedlem Tore Samuelsen

Tore er 71 år og medlem siden 1996. Han tilhører 1.bassene.

Varamedlem Svein Egil Olsen

Svein er 60 år og medlem siden 2000. Han tilhører 1.bassene.

 

300x200

Varamedlem Hans E. Klavenes

Hans er 74 år og medlem siden 1988. Han tilhører 1.tenorene.