Styret i Sandefjords Sangforening 2020

      

Formann Agnar Kvalbein

Agnar er 65 år og medlem siden 2018. Han tilhører 2. tenorene.


30x20

Nestformann Thor Gullik Kamfjord

Thor er 69 år og medlem siden 2013. Han tilhører 1.tenorene.

Kasserer Øyvind Moen

Øyvind er 72 år og medlem siden 2016. Han tilhører 1.bassene.


 

300x200

Sekretær Per Arne Dahl

Per Arne er 65 år og medlem siden 1993. Han tilhører 2.tenorene.


Styremedlem Roy Holt

Roy er 66 år og har sunget 2.tenor siden 2015. 


Varamedlem Svein Egil Olsen

Svein Egil er 63 år og medlem siden 2000. Han tilhører 1.bassene.


 

300x200

Varamedlem Hans Edgar Klavenes

Hans er 78 år og medlem siden 1988. Han tilhører 1.tenorene.