Styret i Sandefjords Sangforening 2020

      

Formann Agnar Kvalbein

Agnar er 65 år og medlem siden 2018. Han tilhører 2. tenorene.


30x20

Nestformann Svein I. Sørensen

Svein er 63 år og medlem siden 2015. Han tilhører 1.tenorene.

Kasserer Øyvind Moen

Øyvind er 71 år og medlem siden 2016. Han tilhører 1.bassene.


 

300x200

Sekretær Jon Kåsin

Jon er 72 år og medlem siden 2009. Han tilhører 1.tenorene.


Styremedlem Roy Holt

Roy er 65 år og har sunget 2.tenor siden 2015. 


Varamedlem Svein Egil Olsen

Svein Egil er 62 år og medlem siden 2000. Han tilhører 1.bassene.

 

300x200

Varamedlem Hans Edgar Klavenes

Hans er 77 år og medlem siden 1988. Han tilhører 1.tenorene.