Styret i Sandefjords Sangforening 2024

      

Formann Per Arne Dahl

Per Arne er 67 år og medlem siden 1993. Han tilhører 2.tenorene.

Nestformann 
Thor Gullik Kamfjord

Thor er 71 år og medlem siden 2013. Han tilhører 1.tenorene.

Sekretær Martin Viktorin

Martin er 69 år og medlem siden 2021. Han tilhører 2.tenorene.


 


Kasserer
Thore Cato Stentun

Thore Cato er 71 år og medlem siden 2008. Han tilhører 1.tenorene.

Styremedlem Jon Kåsin

Jon er 75 år og medlem siden 2009. Han tilhører 1.tenorene. 


Varamedlem
Svein Egil Olsen

Svein Egil er 65 år og medlem siden 2000. Han tilhører 1.bassene.

 

300x200

Varamedlem Jørn Jørgensen

Jørn er 68 år og medlem siden 2012. Han tilhører 2.tenorene.