Styret i Sandefjords Sangforening 2022

      

Formann Agnar Kvalbein

Agnar er 66 år og medlem siden 2018. Han tilhører 2. tenorene.

Nestformann 
Thor Gullik Kamfjord

Thor er 69 år og medlem siden 2013. Han tilhører 1.tenorene.

Kasserer Øyvind Moen

Øyvind er 73 år og medlem siden 2016. Han tilhører 1.bassene.

 


Sekretær Per Arne Dahl

Per Arne er 65 år og medlem siden 1993. Han tilhører 2.tenorene.

Styremedlem Roy Holt

Roy er 66 år og medlem siden 2015. Han tilhører 2.tenorene. 

Varamedlem Svein Egil Olsen

Svein Egil er 63 år og medlem siden 2000. Han tilhører 1.bassene.

 

300x200

Varamedlem Hans Edgar Klavenes

Hans Edgar er 79 år og medlem siden 1988. Han tilhører 1.tenorene.