Kort om oss...

Vår formålsparagraf: Sangforeningen ivaretar mannskortradisjonen, fremmer korsang generelt og arbeider for sangernes trivsel og musikalske utvikling. Målet nås gjennom medlemsmøter, som normalt er øvelser, arbeid i
komiteer og utvalg, fremføringer, sosiale arrangement og turer.
                                                                                                           Bildet er tatt i Wien april 2016.

Hvem er vi, - og hva gjør vi?

Foreningen ble stiftet allerede i 1853, og er med det byens eldste kulturforening,nesten like gammel som byen selv...  Koret teller i dag mer enn 55 aktive medlemmer og er et kor i fremgang med store ambisjoner både musikalsk og som del av byens kulturliv for øvrig. Repertoaret er omfattende og spenner fra klassiske og moderne mannskorsanger til kirke og fest. Å synge er moro, energigivende og samtidig avslappende.  Seriøs øving og hard jobbing blandes med humor og sosialt samvær.  Har du lyst til å prøve, er du hjertelig velkommen. Møt opp på en øvelse og opplev oss!

Les mer...

Fakta