1. Tenor

Mathias Håkegård
Hans E. Klavenes
Svein H. Sataslaatten
Roy Nilsen
Thore Cato Stentun
Jon Kåsin
Svein Runar Gjertsen
Lester H.Syvertsen
Svein Sivås
Rune Stentun
Thor Gullik Kamfjord
Åge Kjær
Svein Ingebret Sørensen
Thor Olaf Hegna

Les mer om ..

2. Tenor

Birger Giæver
Erik Johan Riis
Per Arne Dahl
Tor Unneberg
Svein Lavoll
Hans Kristian Barstad
Jørn Jørgensen
Dagfinn Berg
Roy Holth
Svein Olav Løberg
Ole Johnny Sukken
Agnar Kvalbein
Tore Bjølgerud

Les mer om ..

1 Bass

Gunnar Bjørge
Ove H. Jørgensen
Kjell Arne Bøe
Hans E. Thomsen
Ole M Gillebo
Tore Samuelsen
Svein Egil Olsen
Håvard Hynne
John K. Jørgensen
Arne From
Tore Martinsen
Oddbjørn Tidemann
Øyvind Moen

Les mer om ..

2. Bass

Jon Berggreen
Svend Håkonsen
Lars Kveldsvik
Reidar Rød
Reidar Larsen
Oddar Guvaag
Fridtjov Nome
Åge Bøen
Tor-Geir Sundal
Jens Gillebo
Ove-Jørgen Moen

Les mer om ..